วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

การเรียบเรียง

๑. เรียงข้อความที่บรรจุสารสำคัญไว้ท้ายสุด 

           "แม้ฉันจะจน แต่ฉันก็ไม่เคย ขอใครกิน"๒.  เรียงคำ  วลี หรือประโยคที่มีความสำคัญเท่าๆ กัน   

           "รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน
             และเพื่อประชาชน เท่านั้นที่ทุกคนปรารถนา"๓.เรียงประโยคให้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับ ดุจขั้นบันได จนถึงขั้นสุดท้าย ซึ่งสำคัญที่สุด         
   "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ
           สิบมือคลำไม่เท่าชำนาญ"๔.เรียงประโยคให้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับแต่คลายความเข้มข้นลงในช่วงสุดท้ายอย่างฉับพลัน


๕.เรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์              
" อันท้าวดาหาธิบดีนั้นมิใช่อาหรือว่าไร"
              "ใครบ้างไม่อยากเป็นไทย" 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น